Zatiranje ameriškega škržata

Vinogradnike obveščamo, da je optimalen čas za prvo tretiranje proti ameriškemu škržatku, prenašalcu karantenske bolezni zlata trsna rumenica, v vinorodni deželi Posavje med 26. junijem in 3. julijem, oz. ko bo cvetenje vinske trte popolnoma zaključeno. Za prvo zatiranje priporočamo uporabo sredstva ACTARA 25 WG v odmerku 200 g/ha ali DECIS 2,5 EC ali GAT DECLINE 2,5 EC. V ekološki pridelavi pridejo v poštev pripravki na osnovi piretrina: KENYATOX VERDE v odmerku 0,8 l/ha ali FLORA VERDE v 1,6 l/ha.
Pripravek RELDAN 22 EC smemo v rastni dobi uporabiti le enkrat (odmerek 1,6 l/ha), zato je njegova uporaba tehtnejša pri drugem tretiranju, ki bo sovpadalo z zatiranjem grozdnih sukačev.

Ukrep je obvezen za vse imetnike vinogradov, saj je celotna vinorodna dežela Posavje razmejeno območje. Zatiranje je obvezno v vseh proizvodnih in matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah. To velja tudi za vinograde v obnovi, oziroma mlade, še nerodne nasade. Največji delež škržatka se trenutno nahaja v 3. razvojni stopnji ličinke (55%), v 1. stopnji je okoli 10% osebkov, v drugi stopnji pa okoli 30%. Opazni so posamezni osebki 4. razvojne stopnje. Podrobnejše informacij o ukrepih zatiranja zlate trsne rumenice so dosegljive na spletni strani Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin: http://www.uvhvvr.gov.si/.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev. V vinogradih, kjer cvetenje še poteka, počakamo dokler trta popolnoma odcveti.