Bilten društva

Društvo izda bilten vsako leto v pomladnih mesecih, po ocenjevanju vin. Poslanstvo biltena je informiranje članov o rezultatih ocenjevanja društvenih vin in mnenja ocenjevalne komisije. V biltenu so prispevki iz strokovne ekskurzije, opisi domačih in tujih vinskih goric, strokovni nasveti, dogajanje na koloniji Doga tempore ex – Cvičkorel in fotoutrinki iz različnih dogodkov, ki se dogajajo v okviru društva.

Bilten 2019

Image

Bilten 2018

Image

Bilten 2017

Image

Bilten 2016

Image

Bilten 2015

Image

Bilten 2014

Image

Bilten 2013

Image

Bilten 2012

Image

Bilten 2011

Image